© 2016 Stichting Kerkelijk erfgoed Buurse

Alsteedseweg 22 ,  Buurse

Rekening nr. NL39 RABO 0304 4930 23

Onder het kopje ‘Over’ in het menu vindt u informatie over het bestuur, het beleidsplan, het verslag over 2018, de financiële cijfers over afgelopen jaren en de financiële prognose. In het beleidsplan vindt u ook achtergrond informatie zoals het fiscale nummer en het bankrekening nummer van de Stichting.

Als u met de muiscursor op het kopje ‘Over’ gaat staan, kunt u op de verschillende onderdelen klikken.


De Stichting heeft sinds begin 2019 de ANBI status, dat betekent dat het fiscaal gunstig kan zijn om giften te doen aan het kerkje.

Het bankrekeningnummer is: 
NL39 RABO 0304 4930 23 tnv St. Kerkelijk Erfgoed Buurse.